DO ART: Tuyển Sinh Lớp Luyện Thi Vẽ Khối V – H
DO ART: Tuyển Sinh Lớp Luyện Thi Vẽ Khối V – H DẠY VẼ: Luyện Thi Khối V, V1: http://doart.com.vn/chuong-trinh/luyen-thi-ve-khoi-v-v1.html Luyện Thi Khối H, H1: http://doart.com.vn/chuong-trinh/luyen-thi-ve-khoi-h-h1.html Chương trình đào tạo bài bản từ Căn bản đến Chuyên sâu. Với các môn học: * Vẽ Tĩnh Vật, Đầu Tượng * Vẽ Trang Trí, Bố Cục Màu * Vẽ Chân Dung, […]